35. Sloboda

18. novembra 2022, teodor, Základné pojmy

„Arbeit macht frei“ (Práca oslobodzuje)

Nápis nad bránami nemeckých nacistických koncentračných táborov

Ďalším z pojmov, ktorého zmysel a význam si v tomto článku ozrejmíme a o obsahu ktorého mnohí, premnohí tápajú a si ho všakovako vysvetľujú je pojem – sloboda – a tomu príbuzné pojmy ako slobodné konanie, slobodný jedinec …. atď.

Ako by sme si teda zadefinovali slobodu? Čo by to malo byť? Či už z toho alebo onoho hľadiska sloboda je vlastne neprítomnosť pút, okov,… niečoho , čo niekoho alebo niečo nejakým spôsobom obmedzuje v pohybe. A to či už vo sfére fyzickej alebo metafyzickej (čiže nemateriálnej – napr.v myslení).

V minulom článku, kde píšem o pojme demokracia, mi jeden čitateľ(ka) v diskusnom fóre napísal, že ten, kto nemá slobodu ekonomickú (rozumej, kto nemá dostatok financií), tak nemá vlastne žiadnu slobodu. Je to tak naozaj? To sa dozvieme v ďalších vetách tohoto článku.

Vráťme sa ale k pôvodnému meritu veci. Ktoré sú to teda tie putá, okovy, ktoré činia niekoho alebo niečo neslobodným? Zase, môžu to byť putá fyzické ale aj metafyzické (nehmotné). Ktoré sú to tie putá fyzické? Napríklad už spomínané železné okovy, povrazy, policajné putá, brány, závory, atď… A ktoré sú to tie metafyzické (nehmotné) sto krát horšie ako tie fyzické? Áno, správne tipuješ, milý čitateľ. To sú tie tajné vášne, neresti, úchylky, … ktorých má každý človek aspoň na jeden prst. Všakže?

A teda sa pýtam, môže človek, ktorý je spútaný, neslobodný, svojimi neresťami, nedostatkami a vášňami, môže takýto neslobodný jedinec robiť slobodné rozhodnutia, slobodné činy? Niekto by mi teraz mohol povedať, však samozrejme, ja si robím, to, čo ja chcem.

Áno, ty si robíš, čo chceš, ale pozor, pokiaľ si pod vplyvom resp. v moci okov, pút, vášní a nerestí, nedostatkov, potom ale nerobíš rozhodnutia ani nie slobodne a ani nie slobodné. To si treba uvedomiť.

V zmysle vyššie napísaného, môže teda neslobodný človek robiť slobodné rozhodnutia, slobodné činy? No asi len veľmi ťažko. Uvediem to na konkrétnom názornom príklade. Predstavte si, že máte na nohe železnú guľu, povedzme, vážiacu 15 kg (to je to puto). Vy sa môžete rozhodnúť, že pôjdete na bežecké preteky a môžete sa rozhodnúť, že ich vyhráte, ale to puto, tá železná guľa vám nedovolí preteky vyhrať. Chápeme?

A podobne je to aj vo sférach metafyzických. Pokiaľ je niekto zaťažený okovami, putami nerestí, vášní a ja neviem čoho všetkého, jedná sa o neslobodného jedinca, neschopného robiť slobodné rozhodnutia a slobodné činy …

Teraz si mnohí povedia, no a ako z toho von , ako sa oslobodíme ako dosiahneme slobodu? Odpoveď sa nachádza v perexe tohoto článku.

Práca oslobodzuje. A aká práca? Jednoducho treba vykydať ten hnoj, tie neresti tie vášne a nedostatky von … ako onen slávny Herkules. Otázkou je ako ten hnoj vykydať. V podstate úplne jednoducho … Treba si okovy, putá, neresti,… uvedomiť, identifikovať a poslať do stratena, to je celé.

Tak sa človek oslobodí, pretože: